W czym jesteśmy najlepsi?

 

 • Usługi sprzętowe
 • Usługi związane z oprogramowaniem
 • Opieka serwisowa
 • Usługi sieciowe
 • Administracja infrastrukturą IT
 • Usługi konsultacyjno-wdrożeniowe

read more


Usługi

Gwarantujemy kompleksową obsługę informatyczną firmy.

Usługi sprzętowe – grupa działań zapewniających pełną obsługę sprzętu komputerowego w firmie

 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego – ma na celu przeprowadzenie spisu sprzętu oraz jego konfiguracji wraz z określeniem stanu technicznego posiadanych urządzeń
 • Przegląd i konserwacja sprzętu – usługa mająca na celu zapewnienie ciągłości w działaniu infrastruktury sprzętowej
 • Standaryzacja sprzętu – przeprowadzenie konfiguracji sprzętowej według uzgodnionych z Klientem standardów – przeprowadzenie usługi umożliwi natychmiastowe zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii
 • Wymiana/modernizacja/utylizacja sprzętu – wymiana lub złomowanie sprzętu uszkodzonego, zużytego lub przestarzałego na podstawie protokołu

Usługi związane z oprogramowaniem – grupa działań zapewniających pełną obsługę oprogramowania zainstalowanego u klienta

 • Inwentaryzacja oprogramowania – ma na celu przeprowadzenie analizy stanu posiadanego oprogramowania oraz licencji
 • Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania

Opieka serwisowa – doraźna pomoc lub świadczenie usług na podstawie umowy:

 • naprawa sprzętu w ściśle określonym czasie, zapewnienie sprzętu zastępczego odpowiedniej klasy
 • rozwiązanie problemów z oprogramowaniem oraz siecią

Usługi sieciowe – zaprojektowanie lub modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej:

 • Sieci kablowe – zaprojektowanie/wykonanie/modernizacja infrastruktury kablowej firmy, pozwalającej rozplanować sieć transmisji danych
 • Sieci bezprzewodowe – zaprojektowanie/wykonanie/modernizacja
 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Administracja infrastrukturą IT – utrzymanie w działaniu infrastruktury serwerowej we wskazanym przez klienta zakresie:

 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Serwer 2000 / 2003 / 2008
 • instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego (Cisco, Linksys, Checkpoint)
 • obsługa systemów Microsoft Windows 2000 / XP / VISTA / 7 oraz innych produktów firmy Microsoft
 • wdrożenia rozwiązań serwerowych
 • monitoring i rozwiązywanie problemów

Usługi konsultacyjno-wdrożeniowe – analiza posiadanej infrastruktury i rozwiązań IT pod kątem optymalizacji działania firmy:

 • przeprowadzenie szczegółowej analizy posiadanych zasobów informatycznych
 • ustalenie celów i wymagań Klienta
 • opracowanie koncepcji modernizacji, przedstawienie kosztorysu wraz wykazem korzyści
 • wdrożenie nowych rozwiązań IT
 • szkolenie użytkowników
 • zapewnienie opieki serwisowej

Firma Noxit oferuje usługi informatyczne takie jak: outsourcing zadań IT, obsługa informatyczna, doradztwo IT, wsparcie działu IT.